19th Ave New York, NY 95822, USA

01.09.2020

COVID Update

Brugge Plus engageert zich om tijdens Triënnale Brugge 2021 (8 mei tot 24 oktober 2021) de federale maatregelen, lokale maatregelen en het basisprotocol Cultuur te volgen

Momenteel (dd.22/02/2021) mag de culturele sector haar activiteiten nog niet hervatten en bereidt Brugge Plus/Triënnale Brugge zich voor om veilig op te starten.

Brugge Plus/Triënnale Brugge beroept zich in deze voorbereide fase en in afwachting van heropstart voor op de actuele voorwaarden volgens de bepalingen die terug te vinden zijn in de Veel Gestelde vragen van Cultuurloket.

Situering van het programma Triënnale Brugge 2021 in een COVID-19 context

De sculpturale interventies en architecturale ingrepen die geïnstalleerd zullen worden in de Brugse binnenstad tijdens Triënnale Brugge 2021, bevinden zich voornamelijk in de openlucht en kunnen volgens eigen goeddunken in een zelf gekozen volgorde of op een passend tijdstip bezocht worden. Het staat bezoekers immers vrij om een eigen traject uit te stippelen, een vooraf opgelegd plan met pijltjes wordt immers bewust vermeden. Niet alleen om de vrijheid aan de toeschouwers te laten, maar ook om ze een doorstroming of eventuele wachttijden en -rijen te vermijden. Een uitgestippelde route wordt enkel gebruikt indien bezoekers in groep onder begeleiding van een gids de kunstwerken verkennen. De installaties zijn dan ook op voldoende afstand van elkaar opgesteld.

Het grootste aandeel van kunstwerken en installaties is opgesteld in de open lucht en de paar binnenlocaties zijn voorzien met een constante frisse luchtstroom (zoals The Bruges Diptych (werktitel), De Potterie, Poortersloge) zodat een bezoek aan de tentoonstelling verantwoord kan verlopen.
Daar waar andere zintuigen worden aangesproken of tactiliteit gegenereerd zou worden, dan is dat vooral in een museale context, waar handgel en gezichtsmaskers aanwezig zullen zijn en een suppoost die de afstandsregels en het eenrichting wandelverkeer in de gaten zal houden. Kijken mag, maar aankomen niet.

Qua evenementen in het publiek programma wordt de sectorgids gevolgd.

Concrete aanpak in de voorbereidende fase

Brugge Plus / Triënnale Brugge engageert zich om :

 • zich voor te bereiden op de heropstart van activiteiten waar publiek is toegelaten. Zie basisprotocol cultuur dd. 01 02 2021. Dit door :
  • rekening te houden met de zes gouden basisregels en de tien geboden die de veiligheid van een activiteit moeten garanderen. En deze te verwerken in de uitrol van Triënnale Brugge en haar organisatie en communicatie.
  • een COVID – coördinator aan te stellen
  • een risicoanalyse uit te voeren met betrekking tot de deelnemers, de locatie, de aard van het evenement, de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit, enz. met behulp van o.m. het COVID Event Risk Model
  • op basis van de risicoanalyse voor elk (soort) evenement een draaiboek te voorzien waarin de activiteit zelf in al zijn aspecten (locatieplan, materiaallijst, tijdsschema, …) en alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen worden opgenomen.
  • een inschrijving/reservatiesysteem in te zetten om zicht te hebben op het aantal deelnemers. Het aantal beheersbaar te houden. Ook met het oog op mogelijk later contactonderzoek waartoe we als organisator verplicht om deze gegevens minstens 14 dagen te bewaren.

In deze voorbereidende fase van Triënnale Brugge in regel te zijn met de actuele voorwaarden.