19th Ave New York, NY 95822, USA

Rotor | 2015

WHAT'S EATING THE CHINESE MITTEN CRAB

What’s Eating the Chinese Mitten Crab orkestreert een ontmoeting tussen het publiek van twee kunstenfestivals die deze zomer plaatsvinden: de Triënnale in Brugge en Beaufort in Zeebrugge. Het uitgangspunt van Rotors project is de aanwezigheid van een uitheemse krab in de Brugse reien en kanalen: de Chinese wolhandkrab of Eriocheir sinensis. In China wordt deze krab als een delicatesse beschouwd, maar in Europa koloniseert het diertje de waterlopen en verstoort daardoor het natuurlijke evenwicht. Als reactie op die verstoring zoeken wetenschappers naar manieren om deze krabbenpopulatie te vernietigen en onderzoeken ze vormen van samenleving met de inheemse diersoorten. Rotor maakt dit fascinerende onderwerp bespreekbaar en ervaarbaar in de Poortersloge: het collectief installeert er een ‘natuur- en cultuurhistorisch’ observatorium met uiteenlopende foto’s, krantenknipsels, artefacten en een aquarium. In het URB SEA-café, op het strand van Zeebrugge worden degustaties gehouden met invasieve planten en dieren, gecombineerd met rondetafelgesprekken met onderzoekers en experts.

2015

Poortersloge

België

Bio

Rotor
Rotor (BE), opgericht in 2005, is een Brussels architectencollectief dat zich focust op de kringloop van industrieel en bouwmateriaal. Kritisch ten opzichte van bestaande regulering en culturele normen, werkte Rotor de afgelopen jaren samen met bouwmeesters en beleidsmakers om de ecologische en economische relevantie van hergebruik in de bouw aan te kaarten en hun bevindingen te verspreiden in publicaties (o.m. hun Vademecum) en via lezingen. Rotor DC - Deconstruction en de bijhorende commerciële website geeft gerecupereerde bouwmaterialen opnieuw een economische waarde. Het team bestaat uit architecten, designers en andere professionals met constructie- en materiaalkennis waaronder Lionel Billiet, Tristan Boniver, Lionel Devlieger, Maarten Gielen, Michaël Ghyoot, Benjamin Lasserre, Melanie Tamm en Renaud Haerlingen. In 2010 vertegenwoordigden ze België tijdens de 12e Internationale Architectuurbiënnale in Venetië met “Usus/Usures”, in 2013 waren ze het curatorenteam voor de Oslo Architecture Triennale “Behind the Green Door” en eind 2016 werden ze genomineerd voor de OVAM Ecodesign PRO Award.

Andere installaties