19th Ave New York, NY 95822, USA

Tadashi Kawamata | 2015

TREE HUTS IN BRUGES

De binnentuin van het Begijnhof in Brugge is een plek die stilte en rust uitstraalt. In het grasveld, omringd door de Begijnhofkerk en de eeuwenoude huisjes, staan hoge bomen. Tadashi Kawamata installeert er een tiental boomhutten, die lijken te waken over de bezoekers en bewoners van het Begijnhof. De boomhutten in de Begijnhoftuin zijn poëtische sculpturen die de grenzen tussen kunst, architectuur en natuur aftasten. Ze vormen een verrassende aanwezigheid op deze plek: het kinderlijke, speelse en avontuurlijke van een boomhut in een context van spiritualiteit, rust en ernst. De bordjes aan de ingang van het Begijnhof manen bezoekers aan tot stilte. Hier geen ravottende en luid joelende kinderen, laat staan dat je in de bomen zou klimmen. En net daarom doen deze houten constructies je wegdromen. Hoog in de bomen lijken ze als minzame wachters op de bezoekers en bewoners neer te kijken. Als beschermers van bovenaf, met een alziend wakend oog. Maar ook als plekken om je in terug te trekken – althans in gedachten. De onbereikbare structuren doen verlangen naar een plek van geborgenheid en rust, helemaal voor jezelf. Tadashi Kawamata is met deze boomhutten niet aan zijn proefstuk toe. Hij installeerde eerder al gelijkaardige houten boomsculpturen in onder meer New York, Parijs en Berlijn.

2015

Begijnhof

Japan

Bio

Tadashi Kawamata
Tadashi Kawamata (1953, Hokkaido, Japan) geniet met zijn werk een grote weerklank in Europa en de rest van de wereld. Hij heeft aandacht voor het productieproces en voor de maatschappelijke en historische dimensie van kunst. Zijn werk overstijgt de pure kunstcontext en strekt zich uit in domeinen als architectuur, stadsplanning, geschiedenis, sociologie, alledaagse communicatie en zelfs medische zorg. Kawamata doet vaak ingrepen in de openbare ruimte, vooral in overgangszones, plekken in een staat van opbouw of afbraak. Met hout, gevonden en gerecycleerde materialen bouwt hij structuren die een verrassende verbinding maken met de omgeving. Zo doet hij de toeschouwer die omgeving met nieuwe ogen zien en zijn interactie ermee in vraag stellen.
*

Andere installaties