19th Ave New York, NY 95822, USA

Over ons

Over triennale Brugge

Triënnale Brugge brengt driejaarlijks hedendaagse kunst en architectuur naar de historische kern van de stad Brugge in een unieke setting als UNESCO Werelderfgoed.

Triënnale Brugge bouwt sinds 2015 verder op een reeks triënnales die in 1968, 1971 en 1974 werden samengesteld rond beeldende kunst en nu terug deel van het publiek terrein geworden zijn. Internationale en regionale kunstenaars en architecten worden door het artistiek team uitgenodigd om nieuwe tijdelijke installaties voor te stellen. Een tiental kunstwerken en ontmoetingsplekken gaan telkens actief in dialoog met de omgeving: langs waterwegen, door geplaveide straten, in vreedzame godshuizen of braakliggende terreinen. Voor bezoekers wordt het telkens een zomerse ontdekkingstocht langs een uniek gastvrij parcours met een maatschappelijk vraagstuk.

Triennale Brugge 2024

Een jaar terug sloot Triënnale Brugge 2021: TraumA af met opnieuw een succesvolle editie. Ondanks de pandemie verkenden ruim 350.000 kunst- en architectuurliefhebbers de stad via hedendaagse installaties die ook de minder gekende paden of vergeten verhaallijnen van Brugge blootlegden. De driejaarlijkse manifestatie, die sinds 2015 Bruggeling en bezoeker verrast, is intussen een gewaardeerde speler geworden in het cultuurlandschap. Een uitgebreide studie, afgenomen na Triënnale Brugge 2021, bevestigt dit verhaal en formuleert een kader voor de toekomst met vaste waarden en een nieuw curatorenteam.

De studie, uitgevoerd in opdracht van Stad Brugge, bestendigt de kernwaarden van Triënnale Brugge en drukt ook de ambitie uit voor een verdere verduurzaming en internationalisering van het evenement. Zo blijft de driejaarlijkse frequentie aangehouden, met een gratis wandelbaar parcours binnen de stadsvesten; wordt er bijkomende aandacht besteed aan toegankelijkheid en blijft het publieke domein het speelterrein. Daarnaast zet deze nieuwe editie in op een maximale zichtbaarheid, de klok rond. Een reeks monumentale, beeldende en architecturale werken zullen opnieuw met de werelderfgoedstad in dialoog gaan en vanuit een overkoepelende thematiek aanzetten tot reflectie en verdieping.

De ambitie om de kunstmanifestatie zowel nationaal als internationaal verder uit te bouwen, uit zich ook in de keuze voor een kersvers curatorenduo: Shendy Gardin (°1987, Brugge | BE) en Sevie Tsampalla (°1977, Kos | GR).

Shendy Gardin is opgeleid als interieurarchitect en journalist aan de KU Leuven, faculteit Architectuur en Letteren. Ze ruilde de tekentafel in voor de redactie van A+ Architecture in Belgium die uitmondde in een onderzoeksinteresse naar de beeldvorming van architectuur en haar relatie tot de hedendaags-historische stad. Tussen 2018 en 2021 was ze coördinator van het publiek programma bij Triënnale Brugge. Daarnaast is ze freelance actief als tentoonstellingsmaker en gastauteur voor publicaties, waaronder het recent uitgegeven ‘Beeld van de Stad’, en draagt ze bij aan de werking van BILDNIS_forum voor kunst. Sevie Tsampalla is kunsthistoricus en curator. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Athene, culturele studies aan de KULeuven en werkt als curator vanuit Brussel. Ze was (assistent-) curator bij Liverpool Biennial, Tate Liverpool en S.M.A.K. en initieert stedelijke interventies en groepstentoonstellingen in artist-led spaces. Recent rondde ze haar doctoraat af in ‘Exhibition Studies’ aan de Liverpool John Moores University, waarin ze onderzoekt hoe biënnales leren van ‘urban commoning’, collectieve praktijken die de publieke ruimte kunnen (her)vormen. Haar praktijk focust op de raakvlakken tussen hedendaagse kunst en de publieke ruimte.

Samen met het Triënnale Brugge-team wordt er de komende maanden gewerkt aan een boeiend vervolgverhaal voor en door de ogen van de stad. Meer details worden bekendgemaakt in september 2023.

Vorige edities

2021

TraumA

Met 'TraumA' duikt Triënnale Brugge in de ‘uncanny’ geschiedenis en realiteit van Brugge. Historische lagen worden blootgelegd, vergeten of verborgen verhaallijnen besproken. De editie van 2021 verkent de dunne lijn tussen droom en trauma, tussen paradijs en hel. Het thema speelt in op de verbeelding, op de pracht en de praal, maar ook op het ‘unheimliche’ dat er ondergronds steeds in de stad aanwezig is. 'Triënnale Brugge 2021: TraumA' brengt aan de hand van dertien artistieke en architecturale installaties de minder fraaie aspecten naar boven en laat ze deel worden van de beeldvorming van de stad. Met een parcours van sculpturale, architecturale en organische creaties komt het tegemoet aan een viering van de veelzijdigheid en beweeglijkheid van deze stad. Tussen privé en publiek. Tussen droom en nachtmerrie. Het parcours in de publieke ruimte wordt aangevuld met een verdiepende tentoonstelling in de Poortersloge: 'De poreuze stad'. Waar nog eens meer dan 40 Belgische en internationale kunstenaars hun werk tentoonstelden geïnspireerd door of passend bij het thema 'TraumA'.

Curatorial team: Till-Holger Borchert, Santiago De Waele, Michel Dewilde, Els Wuyts

 

 

2018

Liquid City | Vloeibare stad

'Triënnale Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare Stad' haakt in op het thema van 2015, waarbij werd nagedacht over de stad als een megapolis. Alleen gaat het nu nog een stapje verder: hoe flexibel, vloeibaar, weerbaar kan een historische stad als Brugge zijn in een tijd waarin niets nog zeker lijkt? De wereld verandert snel. Gevestigde gedachten en leefvormen staan onder druk. Wat brengt de toekomst? Triënnale Brugge heeft internationale kunstenaars en architecten uitgenodigd om hierover na te denken. Velen zochten voor hun werk inspiratie in de rol van het vloeibare dat de stad letterlijk doorkruist en omringt. Het water, dat Brugge ooit zijn wereldfaam bezorgde, wordt een metafoor voor Liquid City. In de binnenstad worden vijftien kunstwerken, installaties en ontmoetingsplekken opgebouwd. Ze vormen een gastvrij parcours dat mensen op onverwachte plekken samenbrengt. Want net dat is een van de doelstellingen van Triënnale Brugge 2018: ontmoetingen genereren, mensen uitdagen om de kunstwerken niet alleen te bezichtigen, maar ook te beleven en deel uit te maken van het creatieve proces.

Curatorial team: Till-Holger Borchert, Michel Dewilde

2015

Brugge als Megapolis

Elk jaar bezoeken meer dan vijf miljoen mensen Brugge. Wat als zij er ook zouden blijven wonen? Wat als een beschermde historische stad als Brugge plots zou uitgroeien tot een megapolis? Dat is het uitgangspunt van Triënnale Brugge 2015.

Dit fictieve scenario brengt tal van mogelijkheden en uitdagingen met zich mee. Kan een kleinschalige stad de dynamiek van een miljoenenstad aan? Maar ook omgekeerd: kan een stad op mensenmaat iets bijdragen aan een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Achttien internationale kunstenaars gingen met dit gegeven aan de slag. Ze creëerden nieuw werk dat te zien is in een kunstenparcours in de Brugse binnenstad. Ze stellen vragen en reflecteren over de toekomst en het potentieel van de stad, over verstedelijking, burgerschap, wonen en samenleven, economie, energie, ruimte en klank, de waarden die ons sturen.

Drie tentoonstellingen tonen het concept ‘stad’ – in visies, dromen en reële beelden – als een levend, groeiend en evoluerend organisme. Ga op verkenning langs straten en reien, geef ruimte aan je verbeelding en ontdek de stad Brugge zoals je haar nog nooit ervaren hebt.

Curatorial team: Till-Holger Borchert, Michel Dewilde

Pre-Triënnale Brugge

2020

Pre-Triënnale Brugge | 9 weken x 9 expo’s

Van 10 juli tot 13 september 2020 kreeg Brugge er een nieuwe tijdelijke tentoonstellingsplek bij: PLATFORM. Net buiten de historische stadswallen brengt Pre-Triënnale Brugge 2020, de voorbode van Triënnale Brugge 2021, negen kunstenaars en ontwerpers samen om de zomer in te vullen met nieuw of bestaand werk, solo of in groep. Schilderkunst, architectuur, grafiek of sculptuur passeren er de revue en nemen ons mee in een veelheid aan verhalen met één gelijke noemer: Brugge. De negen geselecteerde gasten hebben elk een link met de stad: ze zijn er geboren, wonen of werken er. Het is hun vertrekpunt om telkens een week lang het paviljoen in te nemen als tijdelijke vrijplaats, waar experiment en verbeelding kunnen botvieren en ruimte voor dialoog wordt geschept. 'Pre-Triënnale Brugge 2020: PLATFORM' faciliteert, verbindt en verrast. Gast na gast, week na week.

2019

Pre-Triënnale Brugge 2019

Ontmoet, geniet en inspireer. Dat zijn de kernwoorden deze zomer tijdens Pre-Triënnale Brugge 2019. Van 29 juni tot 8 september strijkt de voorbode van Triënnale Brugge 2021 neer in de binnenstad met een gloednieuw URB EGG-café. Ditmaal niet op een verborgen plek in de binnenstad, maar pal in het centrum voor de monumentale Stadsschouwburg. Een reeks zondagse Ontmoetingen met… nodigen uit tot dialoog en aandacht voor kunst in de stad, solidariteit, gemeenplaatsen en stadsvernieuwing. In de voormiddag is er tijd om te luisteren naar een (inter)nationale gastsprekers uit diverse sectoren. In de namiddag wordt er, aanvullend op het gesprek, een activiteit georganiseerd.

2017

Pre-Triënnale Brugge 2017

Tussen de driejaarlijkse triënnales presenteert de zomerse Pre-Triënnale Brugge een kleinschalige ingreep van een vorige of toekomstige deelnemer op een specifieke plek in de stad. Het Stationspark aan het Stationsplein is een voor velen onbekend stukje groen aan de waterkant. In de expocontainer zijn foto's van Triënnale Brugge 2015 te zien en een kleine vooruitblik naar volgend jaar. Ook een performance van visionair kunstenaar en architect Tomás Saraceno staat gepland. Het spreekt voor zich dat het URB EGG-café in dezelfde buurt opduikt.
Het artistieke, culinaire en ecologische programma is dit jaar behoorlijk uitgebreid. Uw donderdagavonden worden gevuld met een ART TALK, kunstenaars, curatoren en architecten gaan dan diepgaand in op een maatschappelijk relevant thema. Die ART TALKS worden afgewisseld met KAAP Sessions, concerten van jong aanstormend Belgisch talent. Op vier zondagen nodigen we Brugse restaurants uit om op verplaatsing te spelen, onder de noemer URB EAT take over. Tenslotte zijn op zes zondagnamiddagen ‘energy talks’, want Triënnale Brugge staat ook voor duurzaamheid en ecologie.

2016

Pre-Triënnale Brugge 2016 | HeHe, TAKE AWAY AIR

KUNSTINTERVENTIE
In Brugge hangt er een aparte atmosfeer die niet in één enkel beeld te vatten is. Een vage geur van wafels, frietjes, stoofvlees en mosselen mengt zich in de Brugse lucht. Het kunstenaarsduo HeHe (Helen Evans en Heiko Hansen) toont met ``Take away air`` opnieuw die onzichtbare maar wel aanwezige structuren in de stad.

In een stad als Brugge draait de dagelijkse bedrijvigheid rond voedsel, klaargemaakt en ter plekke geconsumeerd door de duizenden bezoekers. Een wel heel goed verborgen infrastructuur maakt dit allemaal mogelijk. De geurige lucht verspreidt zich, wordt geleid en opgezogen en uiteindelijk uitgestoten in de buitenlucht. De Gentpoort, een van de voormalige tolpoorten waar import en uitvoer streng werd gecontroleerd, is vandaag een symbolische drempel, een grens tussen de middeleeuwse stadskern en de moderne wereld. In het gebouw heerst een bijzondere sfeer. De ruimtes krijgen er letterlijk een atmosferische dimensie. Op het dak lijken twee van de originele bekroningen te ontbreken. Die torenvormen liggen nu in het gras naast de poort, hun basis aan elkaar verankerd als twee halve manen uit gegalvaniseerde ventilatiebuizen. Of is het een gigantische ongeslepen diamant?